LBIP1002 Biokemia ja energia-aineenvaihdunta (liikunta- ja terveystieteissä) (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla syvennytään liikuntaelimistön kannalta olennaiseen energia-aineenvaihduntaan ja siihen liittyvään biokemiaan.

Kuvaus

1. Pohjustukseksi perusteita biomolekyyleistä, metaboliasta, pH:sta ja entsyymeistä

2. Välittömät energianlähteet, glykolyysi ja hiilihydraatit

3. Sitruunahappokierto

4. Elektroninsiirtoketju

5. Lipidimetabolia

6. Hiilihydraattimetabolia, varastointi ja säätely

7. Aminohapot ja proteiinit

8. Aminohappometabolia


Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija:

· osaa esittää hiilihydraattien, rasvojen ja proteiinien rakenteet ja toiminnan elimistössä

· pystyy selittämään energia-aineenvaihdunnan biokemialliset reaktiot energiantuotossa

· osaa kuvailla energia-aineenvaihdunnassa olennaisten makromolekyylien synteesin

· pystyy kuvailemaan proteiinien ja aminohappojen aineenvaihdunnan

· ymmärtää energia-aineenvaihdunnan reaktioiden merkityksen fyysisessä kuormituksessa ja niiden yhteyden koko kehon tason kuormitusfysiologiaan

· oppii kriittisesti tulkitsemaan biokemiaan ja energia-aineenvaihduntaan liittyviä virheellisiä käsityksiä ja sovelluksia sekä argumentoimaan käyttäen tieteellistä käsitteistöä

· oppii tutkivaksi oppijaksi

Lisätietoja

1. lukuvuoden kevät, 3. periodi.

Oppimateriaalit

Heino ja Vuento: Biokemia ja solubiologia. (yht. n. 70 s):

-Elämän kemia s. 10-25 =15 s

-Biomolekyylit s. 26-64

-Solun aineenvaihdunta s 102-107, 109-123, 124-127, 146-159

Muu kirjallisuus tai videomateriaali

Kirjallisuus

  • Campbell, M. K., Farrell S. O. 2018. Biochemistry. 9th edition. Belmont, CA, USA: Thompson Brooks/Cole (300 s.) tai vanhemmat 7. ja 8. painokset.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luentoja 16 tuntia sekä lisäluettavaa Luentojen ja lisäluettavan tenttiminen.
Arviointiperusteet:
Luentotentti 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus