LATA1026 Runoteksti (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla luetaan latinankielistä kirjallisuutta alkukielellä ja opitaan ymmärtämään sen sisältö. Käsiteltävä teksti vaihtelee vuosittain.

Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäisesti apuvälineiden avulla (tekstieditio, käännös, kommentaari) valmistellun tekstin tenttiminen.

Suoritustapa 1: Osallistuminen tekstikurssin opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen ilman apuvälineitä.

Suoritustapa 2: Itsenäinen työskentely ja tentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä saa käyttää latinan sanakirjaa.

Arviointiperusteet

Tekstikurssi ja kertauskuulustelu tai kirjatentti

 

Osaamistavoitteet

Kurssilla kehitetään antiikin tai myöhemmän latinankielisen kirjallisuuden tuntemusta, taitoa kääntää eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä ja taitoa tunnistaa ja tulkita antiikin kulttuuriviitteitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tulkita apuvälineiden avulla latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan,
  • osaa yhdistää yhteenkuuluvat sanat toisiinsa,
  • tunnistaa tietyn aikakauden auktorin ja kirjallisuudenlajin erityispiirteitä,
  • ymmärtää, miten runomittaa voi käyttää tyylikeinona,
  • ymmärtää antiikin kirjallisuuden kulttuurikonteksteja: esim. tunnistaa tekstissä mainitun historiallisen tapahtuman tai henkilön ja osaa selittää sen merkityksen tekstille,
  • tunnistaa antiikin kulttuurin piirteitä eurooppalaisessa kulttuurissa. 

Oppimateriaalit

Latinan kielioppi ja jokin sanakirja. Tekstikurssin muu materiaali vastuuopettajalta. Suoritustavassa 2 luettavasta kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa ennen tenttiin valmistautumista, jolloin saa myös tarkempia ohjeita. Valita voi n. 400 säettä kahdesta seuraavasta: VERGILIUS, Aeneis, tai OVIDIUS, Metamorphoses. Tai n. 500 säettä kahdesta seuraavasta: HORATIUS, Oodeja (esim. Oksala & Palménin valikoimasta Horatiuksen oodeja), tai CATULLUS, lyhyitä runoja.

Kirjallisuus

  • HORSFALL, Virgil, Aeneid 2: a commentary (e-kirja). HENDERSON, Ovid, Metamorphoses III.
  • OKSALA & PALMÉN, Horatiuksen oodeja. GARRISON, The Student’s Catullus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tekstikurssi ja sen kertauskuulustelu
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus