LATA046 Erikoiskurssi tai harjoitustyö (5–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Vaihtelee suoritustavan mukaan. Sovitaan tarkemmin vastuuopettajan kanssa.

Suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa esimerkiksi osallistumalla Suomen Rooman- tai Ateenan-instituutin johdantokurssille, suorittamalla klassisen kreikan alkeiskurssin tai osallistumalla vierailuluennoille tai tekemällä kirjallisen teksti-interpretaatiotyön. Ohjaus ja itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen tai kirjallinen työ.

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet voivat vaihdella suoritustavan mukaan (eri kursseilla on erilaisia tavoitteita). Yleisenä tavoitteena on, että opiskelija perehtyy laajemmin ja syvällisemmin tiettyyn aiheeseen. Harjoitustyön (teksti-interpretaatio) kirjoitettuaan opiskelija osaa

  • toteuttaa itsenäisesti pienen tutkimusprojektin,
  • etsiä ja kriittisesti arvioida aikaisempaa tutkimusta,
  • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen,
  • analysoida latinankielistä tekstiä,
  • kirjoittaa tutkimusraportin,
  • ajatella kriittisesti,
  • argumentoida ja ratkaista ongelmia itsenäisesti. 

Oppimateriaalit

Vaihtelee suoritustavan mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen vierailijaluentoihin tai jonkin muun instituutin kuin JyU:n opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Itsenäinen kirjallinen työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5–10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta