KYVP1101 Kuurojen yhteisöt ja niiden historia (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään kuurojen historiaan ja tärkeimpiin käänteisiin Suomessa ja kansainvälisesti, sekä pohditaan historian vaikutusta nykypäivään (esim. kuurojen koulutus). Lisäksi opintojaksolla tutustutaan merkittäviin henkilöihin, jotka ovat vaikuttaneet kuurojen yhteisöihin Suomessa ja maailmalla.

Arviointiperusteet: Kontaktiopetuksena suoritettavan opintojakson arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisen työskentelyn arvioinnin perusteena on kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tietää kuurojen historian merkittävimpiä käänteitä ja näiden seurauksia sekä vaikutuksia nykypäivään Suomessa ja maailmalla

• ymmärtää järjestötoiminnan synnyn ja sen toiminnan merkityksen kuurojen yhteisölle ja kuuroille

• tietää kuurojen yhteisölle merkittäviä henkilöitä Suomessa ja kansainvälisesti

• ymmärtää ja tietää kuurojen koulutuksen merkittävimmät tapahtumat ja muutokset Suomessa ja maailmalla

• osaa etsiä ja analysoida kuurojen historiaan liittyviä aineistoja, kuten videomateriaalit, kirjallisuus tai muut dokumentit

• ymmärtää kuurojen historian koskevan tiedon merkityksen alan asiantuntijuuden rakentumisessa

• ymmärtää kuurojen historiaan liittyviä eettisiä asioita ja osaa tarkastella historian tapahtumia kontekstissaan.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli

Opetus