KYVP1012 Deaf Studies II (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan Deaf Studies -alan uusimpia tutkimuksia (toinen ja kolmas aalto). Tutustutaan uusien tutkimusten pohjalta syntyneisiin keskeisiin käsitteisiin (esim. Deaf Space, liikkuvuus, intersektioaalisuus…). Opiskelija saa valmiudet tarkastella näiden käsitteiden avulla omassa elämässään, viittomakielisessä ympäristössään ja kuurojen yhteisössä tapahtuvia ilmiöitä.

Arviointiperusteet: Kontaktiopetuksena suoritettavan opintojakson arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisen työskentelyn arvioinnin perusteena on kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· ymmärtää Deaf Studies tutkimusalan kehittymisen ja sen syyt (ensimmäisestä aallosta toiseen ja kolmanteen aaltoon)

· tietää Deaf Studies tutkimusalan uusimmat tutkimukset ja keskeisimmät uudet käsitteet

· osaa tarkastella omaa kielenkäyttöä ja suhdetta kieliin jokapäiväisessä elämässä

· osaa tarkastella ja kuvailla kuurojen yhteisössä tapahtuvia ilmiöitä Deaf Studies -alan uuden tutkimuskäsitteistön avulla sekä erilaisten aineistojen (esim. korpus) kautta

· ymmärtää tutkimuksien pohjalta kuurojen elämän monimuotoisuutta

· ymmärtää Deaf Studies -tieteenalan tutkimuksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä alan uusimman tutkimuksen näkökulmasta

· ymmärtää Deaf Studies -alaan koskevan tiedon merkityksen alan asiantuntijuuden rakentumisessa.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Ei julkaistua opetusta