KYVP1011 Deaf Studies I (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla keskitytään Deaf Studies -alan ensimmäisiin tutkimuksiin (ensimmäinen aalto), joissa on pyritty määrittelemään keskeisimpiä käsitteitä kuten kuurojen kulttuuria, kuurojen yhteisöä ja identiteettiä. Ensimmäisen aallon kirjallisuutta ja tutkimuksia tarkastellaan kriittisesti suhteutettuna tähän päivään.

Arviointiperusteet: Kontaktiopetuksena suoritettavan opintojakson arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisen työskentelyn arvioinnin perusteena on kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät. Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää ja osaa suhteuttaa Deaf Studies -alan varhaisten tutkimuksien merkitystä ja vaikutusta nykypäivään

• ymmärtää, miksi kuuroihin ja kuurouteen liittyviä käsitteitä on käsiteltävä dynaamisemmin ja kriittisemmin yhteisön monimuotoisuuden vuoksi

• ymmärtää erilaisten kuurouteen liittyvien näkökulmien välisiä eroja ja niiden vaikutuksia kuurojen kulttuuriin ja kuurojen yhteisöön historian saatossa

• osaa hankkia tietoa varhaisimmista Deaf Studies -tieteenalan akateemisesta kirjallisuudesta

• tietää kuurojen yhteisöihin ja kulttuurisiin piirteihin liittyviä keskeisimpiä ilmiöitä (esim. arvot, normit, sosiaaliset rakenteet)

• tunnistaa ja osaa kuvailla kuurojen yhteisöön liittyviä ilmiöitä hyödyntäen eri aineistoja (esim. suomalaisen viittomakielen korpus)

• ymmärtää Deaf Studies -alaan liittyvistä ilmiöistä nousevat eettiset seikat

• ymmärtää Deaf Studies -alaan koskevan tiedon merkityksen alan asiantuntijuuden rakentumisessa.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli

Opetus