KVVS104 Theorizing Intercultural Communication (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

The aim of this self-study unit is to introduce the students to advanced intercultural communication concepts and frameworks.

Suoritustavat

Book exam

Arviointiperusteet

Passing the course requires completion of the book exam in line with stated learning outcomes.

Grade-specific assessment criteria are introduced in Korppi.

Osaamistavoitteet

On completion of this self-study unit the student will be able to
- present and critically evaluate advanced concepts, theoretical frameworks and applications of intercultural communication
- distinguish and compare intercultural communication theories and applications in academic discussion.

Lisätietoja

Timing: First spring semester or second year

Kirjallisuus

  • Said, E. (1978). On orientalism. New York: Vintage Books/Random House.
  • Gudykunst, W. B. (Ed.) (2003). Cross-cultural and intercultural communication. Thousand Oaks: Sage. OR
  • Kim, Y. Y. (2001). Becoming intercultural. An integrative theory of communication and cross-cultural adaptation. Thousand Oaks: Sage. OR

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta