KUMS4044 Työ, talous ja kulttuuri (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi. Itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai oppimistehtävä) erityistapauksissa mahdollinen.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa historiallista, teoreettista ja empiiristä tietoa kulttuurista työn ja yrittäjyyden, sekä talouden ja asiantuntijuuden kenttänä. Opintojaksolla tutustutaan sellaisiin käsitteisiin kuten digitaalinen työ, fordismi ja post-fordismi, luova työ, commons, vertaistuotanto, uudet osuuskunnat, affektiivinen työ, prekarisaatio, tietotyö, kognitiivinen kapitalismi, huomiotalous, vanhat ja uudet professiot, playbour ja niin edelleen. Opintojaksolla käsitellään myös kulttuuriyrittäjyyttä eri näkökulmista sekä siihen liittyviä ristiriitoja. Lisäksi tarkastellaan erilaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia olosuhteita, muutoksia ja trendejä, jotka vaikuttavat kulttuurin taloudellistumiseen sekä kulttuurin parissa tehtävän työn ja yrittämisen ehtoihin. Tutustumme myös kulttuuritalouden alueella kehittyviin uusiin asiantuntijuuden muotoihin sekä tiedon rooliin verkottuneen yhteiskunnan hallinnassa ja politiikassa.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus, kirjatentti tai lukupiiri.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella kulttuuria luovan työn, yrittäjyyden ja asiantuntijuuden näkökulmasta
  • tuntee kulttuurin, työn ja talouden historialliset muutokset sekä erilaisia työn ja talouden teorioita ja
  • tunnistaa erilaisia kulttuurialoilla ja kulttuuritaloudessa tehtäviä työn muotoja taiteesta kulttuurituottamiseen ja hallintoon.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta:

Kirjallisuus

  • Armstrong, Kelly 2015: Managing the Commons in the Knowledge Economy.
  • Hann, Chris & Parry, Jonathan (eds.) 2018: Industrial Labor on the Margins of Capitalism: Precarity, Class, and the Neoliberal Subject.
  • Kwon Jong, Bum and Lane, Carrie M (eds.) 2016: Anthropologies of Unemployment: New Perspectives on Work and Its Absence.
  • McRobbie, Angela 2015: Be Creative: Making a Living in the New Culture Industries.
  • Raunig, Gerald, Ray, Gene & Wuggenig, Ulf (eds.) 2015: Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’.
  • Standing, Guy 2011: Precariat: New Dangerous Class.
  • Susskind, Richard & Susskind, Daniel 2015: The Future of Professions.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus