KUMS4031 Yhteisöt muuttuvassa maailmassa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai kirjallinen oppimistehtävä).

Sisältö

Opintojakso käsittelee sosiaalisten suhteiden kulttuurista ja yhteiskunnallista tutkimusta.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä esseesuoritus, tentti tai lukupiiri.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kertoa, miten sosiaaliset verkostot ja rakenteet toimivat kulttuurin tasolla
  • tuntee paikallisuuteen, identiteettiin, ylirajaisuuteen ja muuttoliikkeisiin liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat 

Oppimateriaalit

Valitse alla olevista kirjoista kolme.

Amit,Vered (toim.) 2001: Realizing Community: Concepts, Social

Relationships and Sentiments. Saatavana elektronisena julkaisuna.

Carsten, Janet 2004. After Kinship. Cambridge: Cambridge University Press.

Vertovec 2009: Transnationalism

Fingerroos, Outi, Tapaninen, Anna-Maria, Tiilikainen Marja (toim.) 2016:

Perheenyhdistäminen.

Cabot, Heath 2014. On the Doorstep of Europe: Asylum and Citizenship in

Greece

Horsti, Karina (ed.) 2019: The Politics of Public Memories of Forced

Migration and Bordering in Europe.

Nayanika Mathur 2021. Crooked Cats: Beastly Encounters in the Anthropocene

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus