KUMS4024 Teoria ja käytäntö (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi. Räätälöity suoritustapa erityistapauksessa mahdollinen.

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät opintojaksossa maisterintutkielman keskeisimpään teoreettiseen keskusteluun ja soveltavat oppimaansa yhteiskunnallisesti relevantin ilmiön tarkasteluun. Kurssin aikana kirjoitetaan teoreettinen essee ja toteutetaan tieteellinen tapahtuma, jossa opiskelijat esittelevät valitsemallaan tavalla teoreettisen osaamistaan ja sen soveltamista käytäntöön (yvv).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetukseen osallistuminen, tapahtuman järjestäminen sekä kirjallinen ja suullinen tehtävä. Itsenäisessä työskentelyssä räätälöity suoritusmuoto.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt syvällisesti oman osaamisen kannalta tärkeimpään teoreettiseen keskusteluun
  • osaa soveltaa teoriaa yhteiskunnallisesti ajankohtaisen ja tärkeän ilmiön tarkasteluun
  • osaa esitellä teoreettista osaamistaan yleisölle
  • harjaantuu tiedon integraation taidoissa ja
  • oppii akateemisen konferenssin tuottamista.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus