KUMS4008 Teknologiat kulttuurissa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso käsittelee teknologiaa kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta. Opintojaksolla perehdytään erityisesti teknologisten innovaatioiden sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai
essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai
luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä esseesuoritus, kirjatentti tai lukupiiri.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää teknologiaa kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta
  • on perehtynyt teknologiaa koskeviin eettisiin, sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan
kolme teosta seuraavasta luettelosta:

Kirjallisuus

  • Tenhunen, Sirpa 2018: A Village goes mobile: telephony, mediation and social change in rural<br />India.
  • Latour, Bruno 1996: Aramis, or the love of technology.
  • S Pink, H Horst, J Postill, L Hjorth, T Lewis, J Tacchi. 2016: Digital Ethnography: Principles and Practice
  • Lilly Irani 2019: Chasing Innovation: Making Entrepreneurial Citizens in Modern India
  • Madianou, Mirca and Daniel Miller. 2012: Migration and New Media: Transnational Families and Polymedia.
  • Rachel Charlotte Smith, Kasper Tang Vangkilde, Mette Gislev Kjaersgaard, Ton Otto, Joachim Halse ja Thomas Binder (toim.) 2016: Design Anthropological Futures

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus