KTKS0049 Määrälliset erityismenetelmäopinnot (1–4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Jos opiskelija on suorittanut sekä laadullisen että määrällisen erityismenetelmäkurssin (yht. min 7 op), voi opiskelija sopia pro gradu-tutkielmansa ohjaajan kanssa omaa opinnäytettään tukevan tutkimusmetodin kirjallisesta suorituksesta (1-3 op) täydentämään tutkimusmenetelmäopinnot (yhteensä minimissään 10 op). Opiskelija voi halutessaan suorittaa myös opetussuunnitelman 2020-2023 mukaisia erityismenetelmäopintoja täydennykseksi, jolloin menetelmäopintoja tulee yhteensä enemmän kuin 10 op.

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta