KTK00001 Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja? (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- eettisyys kasvatusalalla, kasvatusalan tiedeperusta, kasvatusalan asiantuntijatehtävät, henkilökohtainen suuntautuneisuus kasvatusalalle

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kasvatusalan asiantuntijatehtäviä ja ammattialoja sekä tunnistaa niiden perustana olevaa tiedepohjaa
  • tunnistaa kasvatusalan eettisiä lähtökohtia
  • on tarkastellut omia arvojaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan suhteessa kasvatusalaan

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojaksolla. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
verkko-opinnot, vierailut, essee
Arviointiperusteet:
essee
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta