KPTY1010 Luottamustehtävät (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

luottamustoiminta, johon sisältyy yliopiston päätöksentekoon ja asioiden
valmisteluun osallistumista.

Suoritustavat

osallistuminen luottamustoimintaan

Osaamistavoitteet

Yliopiston luottamustehtävissä toimimisen voidaan katsoa omalta osaltaan lisäävän työelämässä tarvittavia taitoja, ja siten olevan osa työelämäopintoja.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty raportti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta