KPTJ1400 Muu asiantuntijaosaaminen (1–10 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

• Pedagogiset taidot, johtajuusosaaminen, yrittäjyysosaaminen, laatu- tai kehittämistyö, työelämätietous

Suoritustavat:

• Asiantuntijatehtävät: omaan tutkimukseen perustuva suunnittelu-, opetus- ja kehittämistyö laitoksilla ja projekteissa.

• Yhteiskunnalliset palvelutehtävät: omaan tutkimukseen perustuva yhteiskunnallisesti merkittävä kehittämistyö ja/tai soveltuvat yliopistotasoiset pedagogiset opinnot

• Asiantuntijuutta ja tutkijuuden kehitystä tukevia koulutuksia, tilaisuuksia ja vierailuluentoja, joista kooten voidaan ohjaajan kanssa neuvotella suoritus.

• Aktiivinen osallistuminen tutkijaseminaareihin

Osaamistavoitteet

• kykenee toimimaan oman tutkimusaiheensa asiantuntijana tieteellisissä suunnittelu-, opetus- ja kehittämistehtävissä

• kykenee tiedeperustaiseen pedagogiseen toimintaan, omaa korkeakoulupedagogista osaamista

• omaa opintojen aikana kartutettuja tai päivitettyjä työelämävalmiuksia (mm. projektinhallintaosaamista, johtamis- ja alaistaitoja, vuorovaikutustaitoja sekä tieto- ja viestintäteknologiataitoja) 

Lisätietoja

Esimerkkejä opintosuoritusten mitoitukseksi

Maksimissaan 3 op / hanke - Projektitutkijan/tutkimusavustajan tehtävät omaan väitöskirjatutkimukseen suoraan liittyvällä tutkimusalueella; 0.5-1 op - Uusien tutkimushankkeiden valmistelua ja hakuihin osallistumista,

Maksimissaan 2 op - Asiantuntijatehtävät oman väitöskirjan teemaan liittyen, esimerkiksi koulutus menetelmästä syventävällä tasolla (ei oman laitoksen opetusvelvoitteeseen liittyvä opetus)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta