KPTJ1300 Tieteenalakohtainen osaaminen (0–20 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

• Tutkimusaiheen keskeinen kirjallisuus tai opinnot, muut tutkimusaiheeseen perustuvat vähintään syventävien tasoiset opinnot, tutkimukseen perustuvat esitelmät tieteellisissä tapahtumissa ja artikkelit tieteellisissä julkaisuissa.

Suoritustavat

• Opinnot koostuvat esimerkiksi kirjallisuuden tenttimisestä/esseiden kirjoittamisesta, oman tutkimuksen esittelemisestä tieteellisissä tapahtumissa, tieteellisestä julkaisemisesta (ei tarkoiteta artikkeliväitöskirjaan tulevien artikkeleiden julkaisemista) ja jatko-opintotasoiseen koulutukseen osallistumisesta (aktiivinen osallistuminen tutkijaseminaareihin, opintojen ja tutkimuksen edistäminen).

Arviointiperusteet

Sovitaan opintosuorituksittain.

Osaamistavoitteet

• Hallitsee oman tutkimusaiheensa kannalta keskeisen tutkimuksen ja tieteellisen keskustelun.

Lisätietoja

Esimerkkejä opintosuoritusten mitoitukseksi
• 2 op - Tieteellinen konferenssiesitys: ulkomaisessa konferenssissa oma paper-esitys (vahva oma kontribuutio, hyväksymiskäytäntö abstraktien kautta, sisältää uutta tietoa ); 1 op tieteellinen esitys kotimaisessa konferenssissa
• 0.5 op - osallistuminen tieteelliseen konferenssiin ilman omaa esitystä, suorituksena oppimispäiväkirja ohjaajalle
• 0.5 /1 op - puheenjohtajuus / koordinaatiovastuu kansallisen / kansainvälisen konferenssin symposiumissa / seminaarissa
• 0.5 op (näitä 4 maksimissaan) - Tieteellisiä esityksiä samasta aihepiiristä seminaareissa, jotka suunnattu ulkopuoliselle yleisölle (ei oman seminaariryhmän tai yhteisseminaarien esitykset)
• 1 op - Poster, muu kuin suomenkielinen; 0.5 op - Poster, suomenkielinen
• 1 op-1.5 op - Ensimmäisenä kirjoittajana väitöskirjan ulkopuolelle jäävässä proceedings -artikkelissa, joka perustuu kongressissa esitettyyn paperiin. Mitoitus riippuen artikkelin kielestä ja haastavuudesta; 0.5 op - Mukana kirjoittajana proceedings-artikkelissa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (20 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta