KPTJ1200 Viestintäosaaminen (1–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö: Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, Vuorovaikutusosaaminen, Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen, Mediataidot, Esiintymistaidot.
Suoritustavat: Tieteellinen kirjoittaminen ja siihen liittyvä kurssitus tai suulliset tieteelliset esitykset. Kaikille pakollinen sisältö: vähintään 2 opintopistettä viestintäosaamisen opintoja, esimerkiksi Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) tarjoamilta kursseilta.

Osaamistavoitteet

Kykenee kirjalliseen ja suulliseen tieteelliseen viestintään sekä suomeksi että ainakin yhdellä vieraalla kielellä

Lisätietoja

Esimerkkejä opintopistemäärien mitoitukseksi:

Kansainvälinen konferenssi omalla suullisella esityksellä 2 op, posterilla 1 op

Kotimainen konferenssi omalla suullisella esityksellä 1 op

Oppimista tukevat lisätehtävät kuten oppimispäiväkirjat 1 op

Puheenjohtajuus/koordinaatiovastuu kansainvälisessä tai kansallisessa konferenssissa 1 op

Tieteelliset esitykset oman ryhmän ulkopuoliselle yleisölle 1 op   

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta