KOUA1080 Valinnaiset opinnot (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija voi valita opintojaksoja Koulutusjohtamisen instituutin tai muun koulutuksen järjestäjän tarjonnasta. Valinnaisiksi opinnoiksi on myös mahdollista hyväksi lukea aiemmin suoritettuja johtajuusopintoja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteita noudattaen. Korvaavuudet arvioidaan aina erikseen tapauskohtaisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- vahvistaa osaamistaan johtajuuden eri osa-alueilla tutkimuksen ja teorian tukemana


Oppimateriaalit

Sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta