KOUA1070 Praktikum (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään eri johtajuuden teemoja käytännön johtamistilanteiden kautta valmentavalla ja työnohjauksellisella otteella. Opiskelijan johtajuusosaamisen kehittymistä tuetaan dialogisen ryhmätyöskentelyn ja prosessoinnin kautta. Ryhmää ohjaa tutor, joka toimii itse rehtorina tai muissa kasvatus- ja koulutusalan esimiestehtävissä.


Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kasvukohtansa johtajana
- pystyy kehittämään omaa ammatillista toimijuuttaan valmentavalla otteella

Oppimateriaalit

Sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta