KOUA1061 Pedagoginen johtajuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Pedagogisen johtajuuden tutkimus, pedagogisen johtajuuden olemus, sisältö ja työkalut. Johtamisen pedagogiikka, dialogisuus, mentorointi sekä tutkiva ja valmentava johtajuusote.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa asemoida ja käsitteellistää pedagogista johtajuutta osana koulutusjohtamista ja muita oppimisen, osaamisen ja johtamisen välistä suhdetta tarkastelevia näkökulmia

- ymmärtää pedagogisen johtajuuden merkityksen yksilöille ja yhteisöille kasvatus- ja koulutusalan muuttuvassa toimintaympäristössä

osaa kehittää monipuolisesti omaa pedagogista johtajuuttaan tutkimuksen ja teorian tukemana, mm. digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta