KOUA1050 Kasvatus- ja koulutusalan hallinto (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kasvatus- ja koulutusalan uudistukset ja erityiskysymykset, hallinnon ja talouden haasteet varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja korkeakouluasteella. Hallintotieteet, tietojohtaminen ja koulutusjohtaminen. Yrittäjyys ja hankemaailma.


Osaamistavoitteet

Opiskelija
- päivittää tietonsa lainsäädännön ja hallinnon muutoksista
- perehtyy ajankohtaisiin koulutusjohtajuuden hallinnon erityiskysymyksiin, kuten tietojohtamiseen
- kehittää käytännön osaamistaan talous- ja henkilöstöhallinnon johtajana

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta