KOUA1040 Koulutuspolitiikka (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Koulutuspolitiikka, yhteiskuntapolitiikka, tietojohtaminen ja koulutussosiologia


Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa asemoida ja käsitteellistää koulutuspolitiikkaa osana yhteiskuntapolitiikkaa niin paikallisella, seudullisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla
- osaa eritellä koulutuspolitiikan synty-, toteuttamis- ja vaikutusmekanismeja niin paikallisella, seudullisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla
- ymmärtää tiedon luonteen ja tietojohtamisen osana koulutusjohtajuutta
- osaa yhdistää koulutuspolitiikan koulutussosiologian näkökulmiin
- pystyy osallistumaan koulutuspoliittiseen vuorovaikutukseen

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja oppimateriaalit sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta