KOUA1030 Organisaatiot ja johtajuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Toimintaympäristön, organisaatioiden ja johtajuuden välisten suhteiden sekä organisaatioiden ilmiöiden ja johtajuuden käytännön tilanteiden tarkastelu.


Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa tarkastella analyyttisesti organisaatioita ja johtajuutta
- ymmärtää toimintaympäristön vaikutukset organisaatioihin ja johtajuuteen
- pystyy erittelemään käytännön johtamistilanteita eri näkökulmista
- kehittää valmiuksiaan toimia johtajana muutoksessa

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta