KOUA1020 Eettinen johtajuus (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Aihealueen keskeiset käsitteet ja niiden sijoittaminen toimintaympäristöön.


Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää eettisten kysymysten ja arvojen merkityksen oman ammatti-identiteetin rakentumisessa, ammatillisen hyvinvoinnin tukemisessa ja keskeisenä osana koulutusjohtajuutta
- osaa tunnistaa, analysoida ja tulkita aihealueeseen liittyviä ilmiöitä toimintaympäristössään

- pystyy erittelemään organisaation eettisen ilmaston piirteet ja johtamaan organisaation arvokeskustelua

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja muu oppimateriaali sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta