KOUA1010 Ammatillinen identiteetti (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Yksilö, yhteisö, vuorovaikutus, dialogisuus, mentorointi, valmentava ote.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- laajentaa näkemystään keskeisistä yksilöön, yhteisöön ja vuorovaikutukseen liittyvistä käsitteistä johtajuuden näkö-kulmasta
- syventää ymmärrystään yhteisönä toimimisen ja yhteisöllisen oppimisen sekä dialogisuuden, mentoroinnin ja valmentavan otteen merkityksestä johtajuuden kannalta
- pystyy kehittämään omaa ammatillista identiteettiään

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja oppimateriaalit sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta