KOTES563 Koulutusteknologian kehittämistyö (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksoa ei erikseen luennoida. Opintojakson ideana on myöntää opintopisteitä opiskelijan tekemästä koulutusteknologian aihealueen laajasta kehittämistyöstä mahdollistaen näin osaltaan Koulutusteknologian projektin (KOTES468/TIES4680) hyväksilukua. Kehittämistyö voi olla tehty yksin tai ryhmässä, tutkinnon suorittamisen aikana tai sitä ennen.

Suoritustavat

Raportti tehdystä kehittämistyöstä.

Arviointiperusteet

Opintojaksosta saa hyväksymismerkinnän, kun kehittämistyön raportti täyttää sille asetetut vaatimukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa kokemusta laajasta koulutusteknologian aihealueen kehittämistyöstä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen suoritus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta