KOTES467 AsiantuntijaTET (1–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

AsiantuntijaTET on koulutusteknologian pääaineopiskelijoille suunnattu opintojakso alan työmahdollisuuksiin ja työelämään tutustumiseksi.

Kuvaus

AsiantuntijaTET on koulutusteknologian pääaineopiskelijoille suunnattu opintojakso alan työmahdollisuuksiin ja työelämään tutustumiseksi. TET-jaksolla opiskelija viettää lyhyen ajan yrityksessä tai muulla työpaikalla osana omaa ammatillista kehitystään raportoiden havainnoistaan. Opetustehtäviä ei tässä yhteydessä huomioida.

TET-jakson aikana opiskelijat tutustuvat ohjatusti yritysten ja työyhteisöjen toimintaan, alan erilaisiin työtehtäviin ja tulevaisuuden työnäkymiin. Opiskelija pääsee omakohtaisesti tutustumaan alantyöpaikkoihin ja työtehtäviin autenttisessa kontekstissa sekä toimintaan erilaisissa työyhteisöissä. Tutustumisjakson aikana opiskelija voi päästä tutustumaan useampiin työnkuviin ja työtehtäviin, ja saada näin tietoa urasuunnittelun tueksi.

AsiantuntijaTETistä on aina sovittava etukäteen, sillä onnistunut TET-jakso vaatii

· huolellisen valmistelun

· selkeät erikseen sovittavat tavoitteet

· vastuuhenkilön työpaikalle, joka auttaa toimii opiskelijan työparina koko prosessin ajan

· ohjelman, joka laaditaan yhdessä työnantajan kanssa etukäteen sekä

· toimintasuunnitelman ja sen läpikäynnin jälkikäteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa ajankohtaista tietoa alan työllistymismahdollisuuksista, työpaikoista sekä alan tulevaisuuden näkymistä oman urasuunnittelun tueksi. Tarkemmat henkilökohtaiset osaamistavoitteet määritellään erikseen tapauskohtaisesti. 

Lisätietoja

AsiantuntijaTETistä on aina sovittava etukäteen. 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

AsiantujaTET, Itsenäinen työskentely (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus