KOGS5991 Kognitiotieteen syventävä harjoittelu ulkomailla (1–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan ja toteutukseltaan koostua sellaisista tehtävistä, joihin maisteriohjelman syventävässä opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia (käyttäjätutkimus ja/tai vuorovaikutussuunnittelu). Tehtävien tulee olla ei-rutiiniluonteisia, tyypillisesti käyttäjätutkimukseen ja vuorovaikutussuunnitteluun liittyviä tutkimus-, kehitys-, suunnittelu-, selvitys-, tai asiantuntijatehtäviä.


SUORITUSTAVAT

Harjoittelu ja sen raportointi ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti. Opintopisteet määräytyvät kaavalla 27 h harjoittelua = 1 op (enintään 5 op).

Osaamistavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija käyttäjätutkimuksen ja/tai vuorovaikutussuunnittelun ammattikäytäntöön ulkomailla toimivassa organisaatiossa ja antaa mahdollisuus soveltaa ja reflektoida saatua koulutusta todellisissa ammatillisissa tilanteissa.

Lisätietoja

Ennen harjoittelun alkamista, ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan tuomo.kujala@jyu.fi varmistaaksesi harjoittelupaikan ja -tehtävien soveltuvuuden.

Esitietojen kuvaus

Harjoittelu on tarkoitettu kognitiotieteen maisteriohjelman opiskelijoille.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Harjoittelu (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta