KOGS552 Designing for Life (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Life-based design eli elämäkeskeinen suunnittelu on uusi suunnitteluparadigma. Se perustuu ajatukselle, jonka mukaan teknologian kehittäminen on viime kädessä elämänlaadun parantamista. Sen vuoksi teknologiasuunnittelu perustuu aina korkeatasoiselle tieteelliselle ihmisen elämän analyysille. Kurssikirja esittää kuinka elämää voidaan analysoida ja kuinka analyysin pohjalta voidaan kehittää parempaa teknologiaa.


Suoritustavat

Kirjallinen työ, esseesuoritus

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija tietää teoriatasolla, miten voidaan analysoida ihmisten elämää teknisten artefaktien suunnittelua varten. Kurssin suorittanut opiskelija tuntee paitsi elämäkeskeisen suunnittelun peruskäsitteet ja metodologiat myös käytettävyys- ja käyttäjäkokemusssuunnittelun keskeiset ideat syvällisellä tavalla.

Esitietojen kuvaus

Suoritetaan osana syventäviä tai tohtoriopintoja.

Oppimateriaalit

Saariluoma, P., Canas, J.J., & Leikas, J. (2016). Designing for Life - A Human Perspective on Technology Development. Palgrave Macmillan. 978-1-137-53046-2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Essee (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus