KOGS4001 Kognitiotieteen keskeisiä kysymyksiä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käydään läpi kognitiotieteen keskeisiä käsitteitä ja kysymyksenasetteluja sekä yleisellä tasolla että ihminen-teknologia-vuorovaikutustutkimuksen kontekstissa.

Suoritustavat

Kurssin suoritusmuotona on kirjallinen harjoitustyö, joka koostuu luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvista analyyttisistä pohdinnoista. Keskeistä on pohtia miten kognitiotieteellisiä kysymyksenasetteluja muotoillaan, koska tällä tavoin päästään käsille tutkimusalan ytimeen. Harjoitustyössä kirjallisuuden käsittely keskittyy keskeisimpien kognitiotieteellisten kysymyksenasetteluiden tarkasteluun sekä keskeisimpien teorioiden soveltuvuuden pohdintaan, esimerkiksi suhteessa reaalimaailman suunnitteluratkaisuihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet hyödyntää kognitiotieteellisiä käsitteitä, teorioita ja kysymyksenasetteluja tulevissa kognitiotieteen opinnoissa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:


Anderson, J. R., Bothell, D., Byrne, M. D., Douglass, S., Lebiere, C., & Qin, Y . (2004). An integrated theory of the mind. Psychological Review 111, (4). 1036-1060.

Baddeley, A. (1992). Working memory. Science, 255, (5044), 556-559.

Carroll J. M. (1997). Human-Computer Interaction: Psychology as a Science of Design. Annu. Rev. Psychol., 48, 61-83.

Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 36(3), 181-204.

Dennett D. C. (1984). Cognitive Wheels: The Frame Problem of AI. In C. Hookway (Ed.), Minds, Machines and Evolution (pp. 129-151). Cambridge: Cambridge University Press.

Ericsson K. A. & Kintsch W. (1994). Long-Term Working Memory. University of Colorado, Boulder, Institute of Cognitive Science, ICS Technical Report #94-01.

Ericsson K. A. & Simon H. A. (1980). Verbal Reports as Data. Psychological Review, 87(3), 215-251.

Gero J. S. (1990). Design Prototypes: A Knowledge Representation Schema for Design. AI Magazine, 11(4), 26-36.

Lake, B., Ullman, T., Tenenbaum, J., & Gershman, S. (2016). Building Machines That Learn and Think Like People. Behavioral and Brain Sciences, 1-101.

Law, E. L. C., Roto, V., Hassenzahl, M., Vermeeren, A. P., & Kort, J. (2009). Understanding, scoping and defining user experience: a survey approach. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI'09, pp. 719-728). ACM.

Miller G. A. (1994). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. Psychological Review, 101(2), 343-352. (Originally published in 1955.)

Newell A., Simon H. A. (1961). Computer Simulation of Human Thinking. Science, 134(3495), 2011-2017.

Norman D. A. (1986). Cognitive Engineering. In D. A. Norman and S. W. Draper (Eds.) User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction (31-61). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Searle J. R. (1990). Is the Brain's Mind a Computer Program? Scientific American, 26-31.


TAI jokin muu opetusohjelmassa vahvistettava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus