KLSY1123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa (1–10 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija osallistuu tapahtuman tai kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen ja kirjoittaa toiminnastaan ja oppimiskokemuksistaan raportin opettajan ohjeiden mukaan

Tapahtumia voivat olla esim. Euroopan kielten viikko, Tiedepäivä, kielivalinta-tempaukset, erilaiset monikielisyystapahtumat ja virtuaaliprojektit. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • toimia itsenäisesti ja tiimin jäsenenä erilaisten tapahtumien ja kehittämishankkeiden suunnittelussa, koordinoinnissa ja käytännön järjestelyissä 
  • toimia mahdollisuuksien mukaan tapahtuman vetäjänä, esim opettajana, kouluttajana tai esiintyjänä
  • arvioida omaa ja tiiminsä toimintaa.


Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Projektiin osallistuminen ja sen raportointi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta