KLSY105 Työharjoittelu kongressiavustajana (1–10 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija työskentelee kongressiavustajana Jyväskylän yliopiston järjestämässä kielentutkimuksen alan kongressissa. Kurssilla perehdytään tieteellisen kongressin järjestämisen taustatyöhön ja saadaan työkokemusta tapahtumajärjestelyistä. Kongressiavustajana tehdään asiakaspalvelutyötä esimerkiksi kongressin infotiskillä tai avustetaan esiintyjiä esitysteknisissä asioissa.

Suoritustavat

Työskentely (sisältää ennakkoperehtymisen) ja raportti.

Arviointiperusteet

Arviointi ja opintopisteiden saaminen perustuu kurssiraporttiin eli opiskelijan itsearviointiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää kansallisen tai kansainvälisen tapahtuman järjestämisen taustoja
-on harjaannuttanut kielitaitoaan sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitojaan.

Lisätietoja

Kongressin aikaan intensiivityöskentelyä erilaisissa avustajatehtävissä. Osallistuminen kongressikoulutukseen sekä mahdollisiin kongressia edeltäviin työtehtäviin. Koulutusmateriaaleihin perehtyminen itsenäisesti. Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannin kielen käyttöä, monipuolista kielitaitoa, innostusta asiakaspalvelutyöhön ja mahdollisesti erilaisten esitysohjelmien tuntemusta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus