KIVY3001 Digitaalinen vuorovaikutus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

- Kuvata digitaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen lähtökohtia

- Määritellä digitaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja soveltaa niitä digitaalisten aineistojen analyysiin

- Eritellä, miten erilaisten digitaalisten alustojen ja sovellusten tarjoumat vaikuttavat vuorovaikutukseen

- Hahmottaa digitaalisen vuorovaikutuksen multimodaalista luonnetta

- Pohtia, millä tavoin digitaaliset välineet asettuvat osaksi työelämää ja organisaatioiden toimintaa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta