KIRP130 Kirjallisuushistoria (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Euroopan sekä Suomen kirjallisuushistoria.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisinä pidettyjen kirjallisuuden klassikoiden tulkinnassa

  • osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa

  • tuntee keskeisiä kotimaisen tai yleisen kirjallisuuden klassikkoteoksia.

Oppimateriaalit

Kirstinä, Leena: Kirjallisuutemme lyhyt historia. Helsinki: Tammi 2000.

Auerbach, Erich: Mimesis : todellisuudenkuvaus länsimaisessa kirjallisuudessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 1992. (Sivut 192–252 ja 282–335 ja 361–422.)

Vartiainen, Pekka: Länsimaisen kirjallisuuden historia. Helsinki: BTJ 2009.

Euroopan kirjallisuushistoria -verkkosivut:

https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/kirjallisuuden_aikajana

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkko-opetus ja siihen liittyvät tehtävät.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus