KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oman kirjallisen luovan prosessin hahmottaminen. Luovuuden historia ja keskeiset nykyteoriat. Käytännöllisten luovuusharjoitusten kokeileminen ja arviointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä luovan työn ominaispiirteitä
  • eritellä ja arvioida kirjoittamista luovuuden tutkimuksen näkökulmasta
  • löytää työkaluja luovan prosessinsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja

Tämä opintojakso suoritetaan joko perusopinnoissa tai aineopinnoissa.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka on hyväksytty erillisen haun kautta perusopintoihin. Kirjoittamisen aineopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kirjoittamisen perusopinnot.

Oppimateriaalit

Boden, M. A. 2010. Creativity and art: Three roads to surprise. Oxford; New York: Oxford University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet. 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.

Kaufman, S. B. & Kaufman, J. C. (eds.) 2009 (2003). The psychology of creative writing. New York: Cambridge University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Levola, K. (toim.) 2007. Kirjailijan työmaat. Helsinki: Tammi.

Malmelin, N. & Poutanen, P. 2017. Luovuuden idea: Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa. Helsinki: Gaudeamus.

Mazzarella, M. 2013. Elämä sanoiksi (suom. R. Rintamäki). Helsinki: Tammi.

Neale, D. 2020. Writing talk: Interviews with writers about the creative process. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

Nisu, M. 2016. Kirjoittaja metsässä – luontoelämykset kirjoittamisprosessin osana. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjallisuus / kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma. (Saatavana elektronisesti JYKDOKista.)

Onkeli, K. 2010. Kutsumus. Turku: Sammakko.

Sawyer, R.K. 2012. Explaining creativity: the science of human innovation. New York: Oxford University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Svinhufvud, K. 2016 (3. uudistettu laitos). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House.

Ylikangas, M. (toim.) 2016. Mielen salat. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Raami, A. 2016. Älykäs intuitio: ja miten käytämme sitä. Helsinki: S&S.

Sternberg, Robert J. 2003. Wisdom, intelligence and creativity synthesized. Cambridge: Cambridge University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Helsinki: WSOY.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 5

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 6

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkkokurssi, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus