KIKV1005 Tietokirjoittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan

· tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen

· kirjoittaa tietotekstejä ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin ja traditioon

· tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Lisätietoja

Tämä opintojakso suoritetaan joko perusopinnoissa tai aineopinnoissa.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka on hyväksytty erillisen haun kautta perusopintoihin. Kirjoittamisen aineopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kirjoittamisen perusopinnot.

Oppimateriaalit

Hart, J. 2011. Storycraft. The Complete Guide to Writing Creative Nonfiftion. Chicago: The University of Chicago Press, Chapter 2 Structure, 20–40. pdf

Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle.

Journalistin ohjeet. Luettu 19.3.2020.

Poutanen, P. & Laaksonen, S.-M. 2019. Faktat nettiin. Helsinki: Gaudeamus, 112–156.

Raevaara, T. & Strellman, U. 2019. Tietokirjailijan kirja. Jyväskylä: Docendo.

Reilun somen säännöt. Luettu 19.3.2020.

Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas.

Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. (Erityisesti luvut 4, 5 ja 6). Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 5

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkkokurssi, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus