KIKV1003 Draama (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Draaman keskeisten piirteiden harjoittelu ja dramaturginen ajattelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tunnistaa draaman keskeiset laji- ja ominaispiirteet

· määritellä draaman teoreettisin käsittein osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan

· kirjoittaa draamatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin

· tunnistaa ja etsiä käsikirjoitukselleen julkaisukanavia.

Lisätietoja

Tämä opintojakso suoritetaan joko perusopinnoissa tai aineopinnoissa.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka on hyväksytty erillisen haun kautta perusopintoihin. Kirjoittamisen aineopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kirjoittamisen perusopinnot.

Oppimateriaalit

Aaltonen, J. 2018. Käsikirjoittajan työkalut: audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas (4. painos). Helsinki: SKS.

Aro, E. & Viljanen M. (toim.) 2011. Korville piirretyt kuvat. Kirjoituksia kuunnelmasta ja äänitaiteesta. Helsinki: Like.

Cantell, S. 2011. Timantiksi tiivistetty. Kerronnalliset strategiat fiktiivisessä lyhytelokuvassa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.

Hietalahti, J. 2018. Huumorin ja naurun filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

Hiltunen, A. 1999. Aristoteles Hollywoodissa. Helsinki: Gaudeamus.

Lehmann, H.-T. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.

Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja: kaikki järjestyy aina. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-006-5

Rosenthal, A. 2013. From chariots of fire to the king's speech: Writing biopics and docudramas. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) 2012. Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like

Soikkeli, M. 2018. Rakkauselokuvan käsikirja.

Soikkeli, M. 2016. Tieteiselokuvan käsikirja.

Steinby, L. & Tanskanen, K. 2013. Näytelmäkirjallisuus eli draama. Teoksessa Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS, 255–350.

Vacklin, A. & Roosenvall, J. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like.

Visapää, L. 2013. Näyttämöohjeet ja dialogin tulkinta – Lingvistinen näkökulma. Teoksessa Koivisto, A. & Nykänen, E. (toim.) Dialogi kaunokirjallisuudessa Helsinki: SKS, 183–209.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 5

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 6

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus