KIKV1002 Proosa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Fiktiivisen kertovan tekstin keskeisten piirteiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa proosan keskeiset laji- ja ominaispiirteet
  • määritellä proosan osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
  • kirjoittaa proosatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
  • tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Lisätietoja

Tämä opintojakso suoritetaan joko perusopinnoissa tai aineopinnoissa.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka on hyväksytty erillisen haun kautta perusopintoihin. Kirjoittamisen aineopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kirjoittamisen perusopinnot.

Oppimateriaalit

Harju, T. & Rauma, I. 2014. Kohtaa minut! Todellisten henkilöiden luominen proosan kertojaratkaisuilla ja runon puhujilla. Teoksessa Karjula, E. (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 73–96.

Joensuu, J. 2017. Fiktiiviset reseptit ja mahdottomat ateriat kirjallisen komiikan lajina: Matoherkkua, muovikeittoa, potentiaalista salaattia. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 2/2017, 5–24. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.66199 pdf

Juntunen, T. 2015. Episodiromaani ja 2000-luvun suomalainen realismi. AVAIN -Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 1/2015, 99-105. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74978 pdf

Mäkikalli, A & Steinby, L. 2013. Kertomakirjallisuus. Luku 4: Kertomakirjallisuuden lajeja. Teoksessa Mäkikalli, A & Steinby, L. (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 135–153. pdf

Neimala, K. & Papinniemi, J. 2010. Aloittamisen taito. Helsinki: Avain. pdf

Peltonen, M. 2009. Suomalainen jälkirealistinen romaani 1960-luvulta 2000-luvulle. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 3-4/2009, 14-29. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74775 pdf

Queneau, R. 1991. Tyyliharjoituksia. (Exercises de style, 1947.) Suom. Pentti Salmenranta. Helsinki: Otava, 5–21. pdf

Rauma, I. 2014. Romaanin rakenteesta. Teoksessa Karjula Emilia (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 49–72.

Virtanen, T. 2013. Karikatyyrin äärillä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 4/2013, 42-64. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74924

Vuola, S. & Melender, T. 2018. Maailmojen loput. Kirjoituksia romaanitaiteesta. Helsinki: WSOY.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 5

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 6

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkkokurssi, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus