KIKS2001 Maisterintutkielman taiteellinen osa (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdossa maisterin tutkielmaan kuuluu tutkimuksellinen ja taiteellinen osa, mutta myös pelkkä tutkimuksellinen työ on mahdollinen. Taiteellisessa osassa opiskelija osoittaa tekstilajeihin liittyvää osaamistaan, kielellistä taitoa ja aiheen käsittelyn kykyä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • valita merkityksellisen ja tutkimusosaa sivuavan aiheen sekä teeman
  • hankkia aiheeseen liittyvää aineistoa, rajata ja arvioida sitä
  • tuntee soveltamansa tekstilajit ja osaa hyödyntää niitä
  • tunnistaa kielen ja tyylin mahdollisuudet aiheen ja teeman käsittelyssä
  • tunnistaa persoonalliseen ja omaan ääneen liittyvät kysymykset
  • osaa käsitellä omia kokemuksiaan, reflektoida ja liittää niitä laajempaan kontekstiin
  • osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hallitsee työskentelyprosessin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytysti suoritettu maisterintutkielma. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan tiedekunnan arviointimatriisin monimuotogradujen yhteydessä.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta