KIKS1206 Kirjoittaminen ja persoonallisuus, pedagogiikka, hyvinvointi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältönä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
  • persoonallinen essee
  • kirjoittamisen ohjaus eri ikäryhmissä
  • hyvinvointi- ja kirjoittamisterapia
  • käsikirjoitustiimin toiminta ja työnjako, yhdessä kirjoittaminen, sosiaalinen luovuus (sosiaalinen media, osallisuuden ja kuulumisen kulttuuri).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittänyt persoonallista tyyliään ja kykyään sanallistaa omakohtaisia kokemuksiaan. Opiskelija on syventynyt kirjoittamisen ohjaamiseen tai terapeuttiseen kirjoittamiseen sekä osaa toimia eettisesti ohjattavien kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (verkko- tai kontaktiopetus) (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus