KIKS1205 Kirjoittamisen prosessi, luovuus, editointi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Luovuuteen ja tekstin kehittämiseen liittyvinä alueina ovat esimerkiksi seuraavat: 

  • luova ongelmanratkaisu
  • innovatiivisuus
  • luovuus mielen taitona ja kuvittelukyky
  • lajikohtaiset kielellisen luovuuden taidot
  • suunnittelun ja kehittelyn taidot
  • tekstin editoinnin taidot
  • yhteistyön ja käsikirjoitustiimissä toimimisen taidot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt laji- ja persoonakohtaisia kirjoittamisen taitojaan, hän osaa toimia eettisesti ja loukkaamatta kirjoituksissaan toisten yksityisyyttä. Hän osaa kehittää työskentelyään, tekstien arviointikykyään.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus