KIKS111 Kirjoittamisen tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kirjoittamisen tutkimuksen verkko-aineisto. Tenttiä tai esseetä varten luettava aineisto voidaan valita maisterintutkielmaan liittyvästä teoriakirjallisuudesta opintojakson vastuuhenkilön tai tutkielman ohjaajan kanssa sopien viimeistään kuukautta ennen tenttiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vahva tuntemus kirjoittamisen tutkimuksen alueesta, lisäksi hän on perehtynyt maisterintutkielmassa käyttämäänsä kirjoittamisen tutkimuksen teoriaan.

Oppimateriaalit

Muuta kirjallisuutta:

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus