KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Faktan ja fiktion erot, yhtäläisyydet ja rajapinnat kirjoittamisessa. Toden ja kuvitteellisen vuoropuhelu kirjoitusprosessissa. Tiedon vastuullinen soveltaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi
  • soveltaa oppimaansa ja tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota
  • havainnoida faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä
  • ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen ja fiktion tosiasialuonteen
  • tunnistaa faktaan ja fiktioon liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Haavikko, R. (toim.) 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.
Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Kirjailijoiden studia litteraria 2011–2012. Helsinki: WSOY.

Havaste, P. 2017. Historiallinen romaani tiedon lähteenä. Teoksessa Hiidenmaa, P. (toim.) T niin kuin tietokirjallisuus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 87–100. pdf

Kuutti, H. (toim.) 2015. Todenmukainen journalismi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 27–42. Löytyy e-kirjana JYKDOKista.

Lahtinen, M. 2009. Historiallisen romaanin ajankuvan rakentaminen. Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena, 90–105. pdf

Mikkonen, K. 2005. Fiktion erityisyys ja ainutlaatuisuus Dorrit Cohnin mukaan. Teoksessa D. Cohn. Fiktion mieli. Helsinki: Gaudeamus, 249–264. pdf

Raevaara, T. & Strellman, U. 2019. Tietokirjailijan kirja, luku VI. Jyväskylä: Docendo, 267–299.

Vihma, A., Hartikainen, J., Ikäheimo, H.-P. & Seuri, O. 2018. Totuuden jälkeen. Miten media selviää algoritmien ja paskapuheen aikana. Luku 3. Helsinki: Teos, 123–195.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus