KIKA421 Palautetaidot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Palautteen merkitys kirjoittamisen oppimisessa ja opetuksessa. Kirjoittamisen opinnoissa muodostuneiden palautetaitojen arviointi harjoitusten avulla.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa palautteen ja arvioinnin eroja ja yhtäläisyyksiä teorian ja käytännön tasolla
  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa
  • tunnistaa erilaisia palautteen vastaanottajia
  • pohtia teoreettisesti palautteen antamisen ja vastaanottamisen kysymyksiä
  • antaa taiteellisesti ja oppimisen kannalta perusteltua palautetta.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopinnot

Oppimateriaalit

Gottelier, L. 2014. Matkalla kohti lukijaa. Palautteen merkitys kirjoitusprosessille. Teoksessa E. Karjula (toim.) Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 125–141. Pdf.

Helminen, T. (toim) 2012. Uusi syntyy hämärässä: Dramaturgin ja kirjailijan dialogista. Teoksessa Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like, 265–286. Pdf.

Keltinkangas-Järvinen, L. 2010. Temperamentti – persoonallisuuden biologinen selkäranka. Teoksessa R-L. Metsäpelto & T. Feldt (toim.) Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset piirteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 49–69. Pdf.


Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 64–98.

Vandermeulen, C. 2011. Negotiating the personal in creative writing. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Young, J. 2013 Workshops: what they are (and aren’t) and how to make the most of them. Teoksessa S. Norris (ed.), Studying Creative Writing. Newmarket: The Professional and Higher Partnership Ltd., 55–70. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Virtanen, V., Postareff, L. & Hailikari, T. 2015. Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? Yliopistopedagogiikka, 22 (1), 3–11. Pdf.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus