KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Keskeiset oppimiskäsitykset ja niiden soveltaminen kirjoittamisen opetuksen suunnitteluun kohderyhmän mukaan. 

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa nykyaikaiset kirjoittamisen opetuksen oppimiskäsitykset ja -teoriat
  • analysoida omia kirjoittamisen opetus- tai opiskelukokemuksiaan
  • tiedostaa oman näkemyksensä hyvästä kirjoittamisen opetuksesta
  • suunnitella tavoitteellisen kirjoittamisen opetustuokion lapsille, nuorille tai aikuisille.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopinnot

Oppimateriaalit

Haanpää, P. 2015. Sanataideohjaajan opas. Helsinki: Avain.

Kallionpää, O. 2014. Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys. Media & viestintä 37(2014): 4, 60–78. Julkaistu uudelleen: Kallionpää, O. 2017. Uuden kirjoittamisen opetus. Osallistavaa luovuutta verkossa. Väitöskirja. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto. Scriptum. Creative writing research journal. 2017, vol. 4, issue 1. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201701121134

Pylkkä, O. 2010. Oppimiskäsitykset. JAMK. Luettu 19.3.2020.

Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 13–62.

Tynjälä, P. 2018. Integratiivinen pedagogiikka. JYU. Viitattu 19.3.2020.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus