KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kirjallisuusterapian ja terapeuttisen kirjoittamisen historia, menetelmät ja soveltamisalueet. Oma suhde terapeuttiseen kirjoittamiseen, luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tunnistaa kirjoittamisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen

· esitellä kirjallisuusterapian historiaa ja soveltamisalueita

· tarkastella omia tekstejään terapeuttisesta näkökulmasta ja soveltaa kirjallisuusterapiamenetelmiä luovan työn tukena.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopinnot

Oppimateriaalit

Bolton, G. (2011). Write yourself: Creative writing and personal development. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Bolton, G. Field, V. & Thompson, K. (eds.) 2011. Writing routes. A resource handbook of therapeutic writing. London; Philadelphia. Jessica Kingsley.

Hattula, M. & Svensson, K. (2009). Sanojen sylissä. Helsinki: Maahenki.

Ihanus, J. (toim.) 2009: Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen. Helsinki: Duodecim.

Ihanus, J. (2019). Transformative words: Writing otherness and identities. Hauppauge, New York: Nova Science Publisher's, Inc.

Malchiodi, C. A. (ed.) 2011. Ilmaisuterapiat (suom. K Kankaansivu). UNIpress.

Mazza, N. (ed.) 2003. Poetry therapy: theory and practice. New York: Brunner-Routledge.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 5

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus