KIKA407 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen A (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tekstikokonaisuuden suunnittelu ja genren valinta. Tekstin tuottaminen. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· suunnitella ja laittaa alulle laajan tekstikokonaisuuden

· työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti

· etsiä taidollista, tieteellistä ja taiteellista tietoa työskentelynsä tueksi

· hankkia vertaispalautetta

· soveltaa valitsemansa genren piirteitä omassa tekstikokonaisuudessaan.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopinnot

Oppimateriaalit

Elbow, P. 2012. Vernacular eloquence: what speech can bring to writing. Oxford University Press. (Saatavina e-kirjana JYKDOKista.)

Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 64–98.

Lyytikäinen, P. 2005. Esipuhe: lajit kirjallisuudessa. Teoksessa P. Lyytikäinen, J. Nummi & P. Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen. Suomalaisen kirjallisuuden lajeja. SKS Helsinki, 7–23. Pdf.

Huhtala, L. 2006. Kuria ja kurittomuutta: hieman lajeista ja kaanonista. Teoksessa K. Hypén (toim.) Fiktiota! Levottomat genret ja kirjaston arki. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 67–84. Pdf.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus