KIKA4022 Monimediainen kirjoittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Monimediaisen kirjoittamisen teoriaan tutustuminen. Monimediaisen teoksen toteuttaminen ja julkaiseminen.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa monimediaisuuden käsitteiden sisältöä
  • eritellä monimediaisuuden tutkimusta ja siitä käytyä akateemista keskustelua
  • hahmottaa eri ilmaisukanavien piirteitä sekä niiden raja-alueita
  • tuottaa ja julkaista kurssin puitteissa monimediaisen teoksen.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopinnot

Oppimateriaalit

Bateman, J. A.; Wildfeuer, J. & Hiippala, T. 2017. Multimodality: Foundations, Research and Analysis – A Problem-oriented Introduction. Berlin: DeGruyter Mouton.

Elleström, L. 2015. Transmedial Narration: Narratives and Stories in Different Media. New York: Springer International Publishing.

Eskelinen, M. 2002. Kybertekstien narratologia: digitaalisen kerronnan alkeet. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Gibbons, A. 2012. Multimodality, Cognition, and Experimental Literature. New York: Routledge.

Mikkonen, K. 2012. Multimodaalisuus ja laji. Teoksessa V. Heikkinen, E. Voutilainen, P. Lauerma, U. Tiililä & M. Lounela (toim.) Genreanalyysi – Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 296–308. pdf

Räsänen, M. 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Helsinki: Aalto-yliopisto, 85–117, 291–332.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus