KASA4305 Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte (0 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kandidaatintutkielmasta kirjoitetaan kirjallinen kypsyysnäyte (maturiteetti) , joka osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ja perehtyneisyyttä kandidaatintutkielman alaan, katso ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. 

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja hallitsevansa akateemisen kirjoitustyylin. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.


Suoritustavat

Esseetyyppinen asiantuntijateksti, joka kirjoitetaan tenttitilaisuudessa TAI Uusimuotoinen kypsyysnäyte, joka kirjoitetaan osana Monikielisen akateemisen viestinnän (Movi) keskuksen tutkimusviestinnän opintojaksoa.

Osaamistavoitteet

Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa

  • perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja

  • suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Esseetyyppinen asiantuntijateksti, joka kirjoitetaan tenttitilaisuudessa TAI Uusimuotoinen kypsyysnäyte, joka kirjoitetaan osana Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) tutkimusviestinnän opintojaksoa
Arviointiperusteet:
Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta. Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa Monikielisen akateemisen viestinnän (Movi) keskuksen hyväksymä kielentarkastaja.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Sisällöntarkastus (0 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus

x

kielentarkastus (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus