JSBY7320 Luottamustehtävät (2–8 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija toimii aktiivisesti yliopiston virallisessa hallintoelimessä, ainejärjestön hallituksessa, ylioppilaskunnan luottamustehtävässä, yliopiston opintotukilautakunnassa tai yliopiston, tiedekunnan tai laitoksen virallisessa työryhmässä. Saadakseen luottamustehtävissä toimimisesta opintopisteitä opiskelijan tulee raportoida toimintansa. Opintopisteiden määrittelyssä käytetään rehtorin päätöstä koskien opintopisteitä luottamustehtävistä yliopistolla (Rehtorin päätös 7.11.2013). Opintopisteitä voidaan myöntää kerralla tai useammassa osassa.

Suoritustavat

Opiskelija toimittaa raportin toiminnastaan luottamustehtävissä. Raportin tulee sisältää seuraavat seikat:
• Missä luottamustehtävässä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka usein.
• Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet, tms.).
• Miten opiskelija voi hyödyntää osaamistaan jatkossa, miten asioiden valmistelua ko. tehtävässä tulisi kehittää.
• Raportti jätetään tiedekunnan opintoasiainpäällikölle, joka hyväksyy raportin ja määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän

Osaamistavoitteet

Luottamustehtävissä toimittuaan opiskelija:
* tuntee erilaisia kokous- ja neuvottelutaitoja
* on tutustunut asiakirjojen ja esitysten laadintaan sekä asioiden ja toiminnan organisointiin
* on tutustunut myös yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta